เข็มฉีดยา

 

 

 

 

การเลือกใช้ขนาด และความยาวเข็ม มีหลักในการพิจารณา ดังนี้

 1. ความแหลมคม ขึ้นอยู่กับรอยบากปลายเข็ม หากรอยบากปลายเข็มมาก เข็มจะคม ซึ่งช่วยให้เจ็บน้อยลง
 2. ความยาวของตัวเข็ม มีความยาวตั้งแต่ 5/16 นิ้ว ถึง 5 นิ้ว การใช้ความยาวเข็มเท่าใดนั้น ต้องพิจารณาจากความลึกของตำแหน่งที่จะใช้ฉีด ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เนื่องจากเนื้อเยื่อ มีขนาดแตกต่างกันและต้องพิจารณาจากวิถีทางการให้ยา หรือการฉีด
 3. เบอร์เข็มจะบอกถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเข็มมีหลายขนาดตั้งแต่ 14 ถึง 32 เบอร์ใหญ่หรือมากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะเล็ก

ตารางแสดงขนาดและความยาวของเข็มฉีดยาตามวัตถุประสงค์การใช้

 • วัตถุประสงค์การใช้/เบอร์
 • ดูดยา ละลายยา 18 – 20
 • ฉีดยาเข้าผิวหนัง 27 – 30
 • ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง 25 – 32
 • ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสำหรับผู้ใหญ่ 20 – 25
 • ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสำหรับทารก และเด็กเล็ก 23 – 27
 • ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ 18 – 27

 

ติดต่อสอบถาม รถ Forklift - บันไดอลูมิเนียม บันไดช่าง ยืดหดได้หดได้ สไลด์ยาวถึง 5m พับเก็บไม่เกิน 1 m เท่านั้นใช้งานอเนกประสงค์ : Inspired by LnwShop.com

 

TEL : 02-116-1799, 092-274-7909,084-901-9912

 

HOT LINE / LINE ID : 092-663-9663

 

Visitors: 56,752